Press "Enter" to skip to content

Hoofdstad verplicht toeristen tot fietsexamen

De hoofdstad kamt met grote problemen omtrent fietsende toeristen. Ze veroorzaken gemiddeld veel meer ongevallen dan inwoners daarnaast zorgen ze geregeld voor opstoppingen in de toch al drukke binnenstad. Daarom gaat de stad deze weg piraten aanpakken. Met ingang van februari wordt het voor iedere toerist verplicht om een fietsexamen af te leggen. Zonder dit fiets diploma mag er door hen dan ook niet meer gefietst worden.
In de gemeenteraad liepen de gemoederen hoog op, enkelen partijen pleite voor een algeheel verkeersverbod voor toeristen. Andere partijen wilden een algemeen verkeersexamen invoeren voor deze groep.

Veel toeristen zijn niet op de hoogte dat er in Nederland verkeersregels gelden, daarnaast is controle over het voertuig te vergelijken met een 4 jarige. De stad hoopt via het examen dit probleem op te lossen

Aan welke criteria het examen moet voldoen is vooralsnog onduidelijk. Wel moet het ervoor gaan zorgen dat de verkeersveiligheid toeneemt en tegelijkertijd wegpiraten weghoudt van de fietspaden.

Inwoners van de hoofdstad zijn opgelucht maar ook sceptisch. Een groep bewoners vraagt zich af hoe de gemeente dit beleid wil gaan handhaven daarnaast zijn er zorgen over de kosten voor de belastingbetaler.

Tijdens de persconferentie die afgelopen middag gehouden werd zijn deze punten aangestipt. De gemeente is voornemens om fietsende toeristen die het examen hebben gehaald uit te rusten met een oranje vlag met daar op een QR-code. Deze code moet ervoor zorgen dat bewoners melding kunnen maken bij de handhaving wanneer een toerist de fout in gaat. De kosten voor de cursus en het examen welke 1922,- euro zullen gaan bedragen moeten deels door de toerist zelf betaald worden. Het resterende deel verwacht de gemeente te kunnen opvangen door boetes en bespaard tegelijkertijd op kosten van hulpdiensten door de toegenomen verkeersveiligheid.

Toeristen die toch de fout in gaan hangt een pittig pakket van maatregelen boven het hoofd. Een van de sancties die opgelegd kan worden is dat de toerist in kwestie verplicht met de NS moet reizen. De raad verwacht dat deze sanctie in veel gevallen al voldoende afschrikkend zal werken omdat veel toeristen op de hoogte zijn met het falende treinverkeer van Nederland.

De gemeente verwacht dat andere groten steden het examen ook snel zullen invoeren en pleit voor landelijk beleid.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *